ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση 29/7/2002

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑ :

ΜΗΝΑΣ

Eντάσσεστε στο Μητρώο εκπαιδευτών/τριών ΣΕΚ

Για οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε e-mail ή απευθυνθείτε στο Τηλ. 2105201513 ή 2105201514 αναφερόμενοι στον πιο κάτω ΑΠ :

00-2429