Κατασκευή διπλού φορτιστή για τηλεκατεύθυνση HITEC optix 6 Turnigy
με ένδειξη φόρτισης

turnigy-smallΣήμερα (Οκτώβριος 2012) ίσα ίσα έχω μάθει να “πετώ” το αερομοντέλο Blixer. για να φτάσω στο επίπεδο αυτό χρειαζόμουν ‘δάσκαλο’ Το ρόλο αυτό ανέλαβε ό Γιώργος Καλαράκης. Τόσο ο μαθητής - εγώ δηλαδή- όσο και ο δάσκαλος’ ...  πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στο αεροπλανάκι. Αγόρασα δύο Turnigy και τις σύνδεσα με το καλώδιο. Δύο πομποί δύο φορτίσεις, 16 ώρες για πλήρη φόρτιση των στοιχείων 2300mA. Καλώδια , φορτιστές και ώρες. Ολα αυτά τα σύμπτυξα στο διπλό φορτιστή που έφτιαξα. Βασίζεται στο LM317 και η έξοδος του έχει ρυθμιστεί στα 10.25V. Εβαλα δύο καλώδια εξόδου. . Για την επιβεβαίωση της φόρτισης της συστοιχίας έβαλα σε κάθε κλάδο ενδεικτικό φόρτισης. Κεντρικό ρόλο στο σύστημα αυτό έχει η δίοδος 1N4004. Όταν η μπαταρία δεν είναι συνδεμένη η βάση του τρανζίστορ είναι στη γείωση. βλέπε σχέδιο 1 Όταν συνδεθεί η μπαταρία τότε στα άκρα της διόδου εμφανίζεται τάση 0,6V η οποία οδηγεί το τρανζίστορ σε αγωγιμότητα και ανάβει το ενδεικτικό led.  Το ενδεικτικό ανάβει ανεξάρτητα από το ρεύμα φόρτισης μια και η πτώση τάσης είναι  σταθερή λόγω της διόδου.

κατεβάστε τα αρχεία σε μορφή Cadsoft Eagle για να τυπώσετε τη δική σας πλακέτα
 

FORTISTIS-X2
FORTISTIS-X2-PARTS